Tawakkal, Urgensi dan Kedudukannya

Tawakkal, Urgensi dan Kedudukannya

Ini adalah wilayah yang bertujuan untuk memperkuat iman hamba Tuhannya, melalui pembelajaran nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Juga, didedikasikan untuk perhatian orang-orang untuk melihat tanda-tanda Allah di alam semesta.Tawakkal, Urgensi dan Kedudukannya