Dzikir dengan Lisan dan Hati

Dzikir dengan Lisan dan Hati

Ini adalah daerah yang bertujuan untuk menyatakan hubungan antara hamba dan Tuhannya dalam segala aspek ibadah. Juga menjelaskan hubungan tegas antara ibadah dan kehidupan rakyat, untuk mengetahui Dzikir dengan Lisan dan Hati