Zakat Fitrah dan Shalat Hari Raya

Zakat Fitrah dan Shalat Hari Raya

Ini adalah daerah yang bertujuan untuk menyatakan hubungan antara hamba dan Tuhannya dalam segala aspek ibadah. Juga menjelaskan hubungan tegas antara ibadah dan kehidupan rakyat, untuk mengetahui Zakat Fitrah dan Shalat Hari Raya